Rustig aan

Wouter de Boer was een rustige man. Als iedereen opgewonden was bleef hij bedaard.
"Rustiger aan, rustiger aan". Sprak hij wel tien keer per dag als hij vond dat een van zijn collega's met teveel stemverheffing zijn aandacht vroeg.
Het leek wel alsof hij geen opwinding kon verdragen. Alsof hij een heel rustige omgeving nodig had om zich te kunnen concentreren op zijn werk.
Hij had ook het soort werk dat erg veel nauwkeurigheid vereiste. Waarbij hij zich niet kon veroorloven om een fout te maken. Een cijfer verkeerd en de gevolgen konden verschrikkelijk zijn. Hij voelde die verantwoordelijkheid als een zware last op zijn schouders rusten.
Regelmatige keek hij naar zijn collega's met een verwijten de blik, waaruit zijn ongenoegen bleek over hun in zijn ogen onverantwoordelijke gedrag.

Eigenlijk had hij beter alleen op een kamer kunnen zitten. Maar het bedrijf waar hij werkte had daarvoor te weinig geld. Als hij weer eens bij zijn chef had geklaagd over zijn collega's antwoordde die steevast.

"We hebben geen geld voor een eigen kamer. Vraag of ze het wat rustiger doen en probeer je te concentreer op je werk".

Wouter zuchtte dan diep. Hij zou nooit kwaad worden. Hij was misschien wel honderd keer bij zijn chef langs geweest. Hij liet niet de minste irritatie blijken.
"Denk er nog eens over na. Speel mijn verzoek eens door naar de directeur." vroeg hij dan bijna onderdanig. Vervolgens stond hij op en zonder te groeten verliet hij de prachtige kamer van de chef.
Kaarsrecht liep hij dan weg, met een rustige pas. Zachtjes sloot hij altijd de deur achter zich. Voor hij verder ging met het intikken van cijfers keek hij nog eventjes rond of iedereen al aan het werk was, alsof hij bang was dat iemand onverwacht op zijn nek zou springen. ls alles veilig was hervatte hij zelf ook de arbeid.

9 februari 2003


*) Een bagatelle is een klein, licht muziekstuk, meestal voor piano. Het wordt ook wel gebruikt in de betekenis van niemendalletje, futiliteit, kleinigheid. Hier heb ik het gebruikt voor aanduiding van een heel kort verhaal.

 

Je kan je hier aanmelden voor de >> Nieuwsbrief nieuwe verhalen <<.

Dan kijg je de nieuwste verhalen die ik schrijf per email toegezonden.